Logo
TENK VEKST!

Hvem vi er

TENK VEKST!

img

TENK VEKST AS

Vi skal bidra til at gründere lykkes!

I Sandefjord har vi et slagord som er Tenk stort, tenk Sandefjord. Dette slagordet var utgangspunktet for en diskusjon jeg hadde med en kammerat som gründer i byen.

Han mente vi hadde en lang vei å gå, og at det på ingen måte var lett å være gründer og tenke stort i Sandefjord. Byen har mange fantastiske ressurspersoner som har både kapital, erfaring og nettverk – men de er som flinke folk flest er, opptatt med sine ting.

Dette ville jeg undersøke nærmere, og tok derfor kontakt med en god del av disse menneskene for å finne ut om de kunne være interessert i å starte et investeringsselskap og hjelpe gründere i regionen. Gleden var stor når jeg utelukkende fikk positive tilbakemeldinger på initiativet.

I TENK VEKST! har jeg nå samlet noen av disse ressurspersonene, for deretter å skulle sette kompetansen deres i system, og kanalisere energien og erfaringen deres ut i selskapene vi engasjerer oss i.

Nå er vi noen få, men vi har klare ambisjoner om å bli mange, mange flere. Vi starter først med å fokusere på Vestfold, men har allerede blitt utfordret på å tenke større. Vi er godt i gang med å møte både gründere investorer over hele Østlandet, og har fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan vi har tenkt.

Vårt overordnede mål å skape flere arbeidsplasser og lokal vekst. Virkemidlene er flinke folk, spennende idéer, mye moro, tilstrekkelig kapital og selvfølgelig en masse hardt arbeid.

Er utrolig glad for at du vil lese om oss – håper å høre fra deg om du vil hjelpe til, har et spennende selskap som trenger vår hjelp, eller kjenner noen vi burde slå av en prat med.

Gøran Hauptmann

initiativtaker TENK VEKST!

Hva driver vi med?

Vår virksomhet

Hva driver vi med?

TENK VEKST AS

Vi hjelper gründere med å lykkes!

Tenk Vekst AS er et investeringsselskap som skal hjelpe gründere og selskaper som er i en tidlig vekstfase med å lykkes.

Smarte Penger

Tenk Vekst! Er etablert av næringslivslederne og tidligere gründerne fra Vestfold. Vi har gått sammen fordi vi var enige om at kapital alene skjelden er nøkkelen til å lykkes som gründer, og ønsket derfor å tilby ett mer helhetlig alternativ.

Alle har derfor takket ja til å engasjere seg i selskapene vi jobber med, og vil bidra med tid, erfaring og nettverk – i tillegg til nødvendig kapital skal til for at du skal komme i gang eller komme videre.

Hvem håper vi tar kontakt?

I utgangspunktet er vi interessert i å komme i kontakt med alle typer selskaper, men vi kommer til å konsentere oss om selskaper som potensielt kan vokse og bli store.

Hovedfokuset vårt i første omgang er gründere og selskaper fra Vestfold, eller selskaper som kunne tenke seg å etablere seg eller opprette et kontor eller avdeling i Vestfold.

Tenk Vekst går kun inn i prosjekter hvor en eller flere av investorene har relevant kompetanse eller nettverk. Vi ønsker å jobbe tett med selskapene vi investerer i, og bidrar ikke med kapital alene.

Vi er ditt støtteapparat

Om vi ender opp med å jobbe sammen, vil vi stille til rådighet nøkkelfunksjoner som blant annet regnskap/revisjon, markedsføring, programmering og advokattjenester.

Vi har alle erfart å bruke unødig mye tid på de tingene vi ikke er ekspert på, og håper derfor at dette apparatet vil frigjøre tid til å jobbe mer fokusert med oppgaver som skaper vekst i selskapene.

Vi kan bidra med…

Oversikt

Vi kan bidra med…

Veien videre…

Hva nå?

Veien videre…

Men, men, men...

Hvordan kommer vi i gang?

Samarbeidet vil starte med noen innledende møter hvor vi legger en plan for hvordan vi skal jobbe sammen. For oss er det viktig å få innsikt i hvordan du/dere jobber, og få definert noen mål og milepæler som vi skal jobbe med for å se hvorvidt vi har forutsetninger for å kunne bidra bedre enn tradisjonelle investorer.

Bli-kjent-perioden, eller akselratorperioden om du vil, varer normalt sett i 3 – 6 måneder, litt avhengig av hvilke områder du ønsker at vi skal bidra på og hvor langt du har kommet med selskapet ditt.

Hvem gjør hva?

Du vil hele veien ha ansvaret for å lede arbeidet – vi vil hjelpe og støtte deg alt vi kan, og sørge for at oppgaver hvor du/dere mangler kjernekompetanse blir tatt hånd om av flinke folk støtteapparatet vårt.

Vi evaluerer fremdriften fortløpende, men senest etter 6 måneder vil vi ta et møte for å se om begge parter er fornøyd med utviklingen, og bli enige om vi skal gå videre sammen. Dersom vi er enige om at samarbeidet fungerer tilfredsstillende, vil vi foreslå en plan for videre samarbeid, og sørge for at du har nødvendig finansiering for videre vekst.

Hva koster samarbeidet meg?

I utgangspunktet ingenting, men allerede fra starten kommer vi til å ville kjøpe oss inn i selskapet ditt med en liten andel.

Dersom vi blir enige om å jobbe sammen og investere mer penger i selskapet ditt etter den innledende perioden – vil samarbeidet formaliseres i en samarbeidsavtale, hvor Tenk Vekst! forplikter seg til å jobbe et gitt antall timer med selskapet ditt pr måned basert på en subsidiert timepris for rådgivning.

I våre hoder baserer alle vellykkede samarbeid seg på at partene er fornøyde og bidrar til vekst. Dersom vi en gang i fremtiden kommer frem til at vi ikke skal jobbe sammen mer, vil vi strekke oss langt for at vi skal kunne skilles som venner.

Kontakt oss

Kontaktinfo

Kontakt oss

Vi håper å høre fra deg!

Er du investor, gründer, eller vet om ett spennende selskap vi burde ta en prat med? Ikke nøl med å ta kontakt. Om du ringer oss og vi ikke tar telefonen, lover vi å ringe tilbake så snart vi er ledige.