Logo
Vekstbloggen

Innlegg

Vekstbloggen

Det spirer og gror i Vestfold!

Når jeg startet med å samle investorer til Tenk Vekst, var det hovedsakelig to spørsmål som gikk igjen. Først og fremst stilte folk seg spørrende på om det i det hele tatt fantes noen spennende selskaper å investere i i fylket vårt, og hvis de finnes hvilke bransjer driver de innen. Etter snart fire måneders drift mener vi nå at vi har nok innsikt i å kunne svare på begge.

Vi hadde gjort hjemmeleksen vår i forhold til hvordan vi skulle komme ut med at vi hadde penger og tid å tilby til spennende oppstartsselskaper. Vi måtte selvfølgelig gjøre noe på Facebook, og hadde planlagt å skrive en pressemelding for å nå ut i lokalavisene i Vestfold. Det første vi tenkte var å lage en enkel video for å nå ut til nettverket vårt, lite visste vi at denne videoen skulle resultere i en storm av henvendelser på mail og telefon.

Allerede første uken passerte vi 20 selskaper som ønsket vår hjelp.

 

Leave A Comment