Logo
Vår virksomhet
Hva driver vi med?

Vår virksomhet

Hva driver vi med?

TENK VEKST AS

Vi hjelper gründere med å lykkes!

Tenk Vekst AS er et investeringsselskap som skal hjelpe gründere og selskaper som er i en tidlig vekstfase med å lykkes.

Smarte Penger

Tenk Vekst! Er etablert av næringslivslederne og tidligere gründerne fra Vestfold. Vi har gått sammen fordi vi var enige om at kapital alene skjelden er nøkkelen til å lykkes som gründer, og ønsket derfor å tilby ett mer helhetlig alternativ.

Alle har derfor takket ja til å engasjere seg i selskapene vi jobber med, og vil bidra med tid, erfaring og nettverk – i tillegg til nødvendig kapital skal til for at du skal komme i gang eller komme videre.

Hvem håper vi tar kontakt?

I utgangspunktet er vi interessert i å komme i kontakt med alle typer selskaper, men vi kommer til å konsentere oss om selskaper som potensielt kan vokse og bli store.

Hovedfokuset vårt i første omgang er gründere og selskaper fra Vestfold, eller selskaper som kunne tenke seg å etablere seg eller opprette et kontor eller avdeling i Vestfold.

Tenk Vekst går kun inn i prosjekter hvor en eller flere av investorene har relevant kompetanse eller nettverk. Vi ønsker å jobbe tett med selskapene vi investerer i, og bidrar ikke med kapital alene.

Vi er ditt støtteapparat

Om vi ender opp med å jobbe sammen, vil vi stille til rådighet nøkkelfunksjoner som blant annet regnskap/revisjon, markedsføring, programmering og advokattjenester.

Vi har alle erfart å bruke unødig mye tid på de tingene vi ikke er ekspert på, og håper derfor at dette apparatet vil frigjøre tid til å jobbe mer fokusert med oppgaver som skaper vekst i selskapene.