Logo
Veien videre…
Veien videre…

Hva nå?

Veien videre…

Men, men, men...

Hvordan kommer vi i gang?

Samarbeidet vil starte med noen innledende møter hvor vi legger en plan for hvordan vi skal jobbe sammen. For oss er det viktig å få innsikt i hvordan du/dere jobber, og få definert noen mål og milepæler som vi skal jobbe med for å se hvorvidt vi har forutsetninger for å kunne bidra bedre enn tradisjonelle investorer.

Bli-kjent-perioden, eller akselratorperioden om du vil, varer normalt sett i 3 – 6 måneder, litt avhengig av hvilke områder du ønsker at vi skal bidra på og hvor langt du har kommet med selskapet ditt.

Hvem gjør hva?

Du vil hele veien ha ansvaret for å lede arbeidet – vi vil hjelpe og støtte deg alt vi kan, og sørge for at oppgaver hvor du/dere mangler kjernekompetanse blir tatt hånd om av flinke folk støtteapparatet vårt.

Vi evaluerer fremdriften fortløpende, men senest etter 6 måneder vil vi ta et møte for å se om begge parter er fornøyd med utviklingen, og bli enige om vi skal gå videre sammen. Dersom vi er enige om at samarbeidet fungerer tilfredsstillende, vil vi foreslå en plan for videre samarbeid, og sørge for at du har nødvendig finansiering for videre vekst.

Hva koster samarbeidet meg?

I utgangspunktet ingenting, men allerede fra starten kommer vi til å ville kjøpe oss inn i selskapet ditt med en liten andel.

Dersom vi blir enige om å jobbe sammen og investere mer penger i selskapet ditt etter den innledende perioden – vil samarbeidet formaliseres i en samarbeidsavtale, hvor Tenk Vekst! forplikter seg til å jobbe et gitt antall timer med selskapet ditt pr måned basert på en subsidiert timepris for rådgivning.

I våre hoder baserer alle vellykkede samarbeid seg på at partene er fornøyde og bidrar til vekst. Dersom vi en gang i fremtiden kommer frem til at vi ikke skal jobbe sammen mer, vil vi strekke oss langt for at vi skal kunne skilles som venner.